Реферати українською » Экономика » Економічна ефективність інформаційних систем

Рекламний блок

Рекламний блок

Рекламний блок

Український реферат Економічна ефективність інформаційних систем

 

ахуванням вартості капіталу, наведена на сьогодні. Докладний опис методологій є у будь-якій серйозній фінансовому керівництві.

Іронія у тому, щоNVP чи внутрішньої рентабельності потребує врахування багатьох параметрів (вартість капіталу, вільний перелив готівки, ефект від участі податків, залишкова вартість будівництва і т.п.), які за відсутності вже освоєної для підприємства інформаційної системи отримати складно (а й у неможливо). У зв'язку з цим найпоширенішої методологією оцінки інформаційних систем єROI з погляду наочності і простоти для керівників компанії та інвесторів.ROI, зазвичай, розраховується за функціональним підрозділам, включеною у проект впровадження інформаційної системи. Недолік даної методології у тому, у межах горизонту функціонального підрозділи дуже складно кількісно оцінити якісну зміну по суті бізнес-процесів (як варіант, важливе якісну зміну то, можливо просто більше не помічено). У зв'язку з цим така оцінка найчастіше буває притягнута за вуха чи проігноровано, якщо проводиться самостійно функціональними службами й без участі фахівців фінансового підрозділи.

ОцінкаROI, проведена поєднанні з оцінкою ризиків впровадження інформаційної системи у компанії, видає показники ймовірності тієї чи іншої значенняROI (наприклад, 85% ймовірності успіху 50%ROI, чи 30% ймовірності успіху 70%ROI).

Для простоти розрахункуROI можна буде розділити ефекти від запровадження інформаційної системи втричі виду:

Розрахунковий ефект - розраховується все до копійки (зниження незавершеного виробництва з впровадженніERP-системи на мільйон доларів, рахунок цього економія банківського відсотка на сто вісімдесят тисяч, економія папери виробництва довідників служби постачання чи збуту до 10 тисяч доларів тощо). Зазвичай, такий розрахунок наочно демонструє фінансовим керівникам зростання продуктивності капіталу.

Ефект часу й продуктивність праці з допомогою швидшого викона

ння співробітниками своїх можливостей (наприклад, на 15 хвилин, у день на формування звітів про виробництві підстави начальників змін, 8 годин на місяць для начальників складів і бухгалтерів для інвентаризації). Наприкінці розрахунку цей ефект трансформується на тисячі трудоднів, які мають об'єктивною ситуацією і значній вартістю.

"Тонкі" ефекти - розраховуються, з специфіки кожної компанії. Наприклад, можна розрахувати ефект від участі впровадженняERP-системи з виробництва щоб одержати управлінської інформації, що дозволить прийняти стратегічні рішення щодо ефективнішого використання виробничих потужностей, чи заміни неефективних робочих місць налаштувалася на нові, ефективніші.

Зазвичай, основний ефект від участі впровадження інформаційних систем - це зростання продуктивність праці:

економія робочого дня певного роду менеджерів;

ефективне застосування людських ресурсів для підприємства;

скорочення вартості здійснення тій чи іншій трансакції для підприємства.

Для отримання більш наочного обгрунтування щодо ефективності впровадження інформаційних систем, зазвичай, застосовують проектний підхід в розрахункуROI, залучаючи виспівати таких робіт консультантів, які спеціалізуються в оцінках.

 


3. Методика і оцінки економічну ефективність ІТ

В міру зростання цивілізованості російських ринкових відносин, і навіть професіоналізму російського менеджменту стали вироблятися деякі критерії оцінки доцільностіИТ-затрат. Найбільш популярним виявляється критерій >ДОСТАТОЧНОСТИ розміру витрат за ІТ. За аналогією з розвинені країни отримують поширення показникИТ-затрат як частка від обороту компанії та показник часткиИТ-затрат одного працюючого. Але цього разі ІТ залишається витратною областю і вартість неї "випрошуються".

Альтернативним такому підходу, з погляду, є розглядИТ-проекта як інвестиційного проекту. Якщо вдасться оцінити ефективність інвестицій у ІТ відповідно до загальновизнаними критеріями і показниками,ИТ-департамент перестає бути просто "прохачем" коштів, а перетворюється на ініціатора ефективного інвестиційного проекту.

Завдання обгрунтуванняИТ-инвестиций стає тим гостріше, чим сильніший диференціюються функції виділення, тож розпорядження коштів уИТ-бюджет.CIO розробляє і становитьИТ-бюджет,CFO погоджує його з іншими параметрами бюджету компанії, а стверджує бюджет власник бізнесу. Саме тому обгрунтуванняИТ-затрат як інвестиційних витрат стає дедалі і більше актуальним.

Класичні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів припускають необхідність оцінки "дохідної" і "витратною" частини проектів із подальшим інтеграцією при розрахунку узагальненого "грошового потоку" проекту. Оцінка "витратною" частини технічно нескладне істотною складності. Основна складність - щодо оцінки ефектів відИТ-проекта, т. е. оцінки "дохідної" частини.

Для повноцінної, якісної оцінки результату потрібно зробити упор зроблено на то, навіщо здійснюється впровадженняИТ-проекта. Такецелеполагание має виконати згори до низу і орга-нічним чином інтегровано у процес проектуванняИТ-системи.

Практичне застосування цього підходу має полягати у побудові багаторівневої детальної структури ">бизнес-стратегия - мети - завдання -подзадачи -функции/бизнес-процесси -ИТ-процедури". Максимальна структуризація такого "дерева" дозволяє тісно ув'язати глобальну бізнес-стратегіюотрасли/предприятия, конкретнібизнес-задачи і якісні поліпшення (чинникиИТ-еффективности), одержувані з допомогою запровадження управління інформаційних технологій, і пропозицією висловити в формі кількісних фінансово-економічних вигод компанії.

Наприклад, для деякою компанії однією з основних стратегічних ліній стало зниження витрат. Без добротного виробничого (управлінського) обліку, і системи бюджетування це завдання не вирішити. Передбачається, що швидка систематизація даних про планованих і фактичних витратах дозволить ефективніше регулювати процесзатратообразования, що в рахунку дасть змогу зменшити видатки 4-7%. Ось мета високого рівня.

На нижчих рівнях управління - функціональних департаментів і служб - упровадження ІТ здійснюється на вирішення локальніших завдань (наприклад, прискорення оформлення заявок, поліпшення аналізу результатів діяльності, прискорення обробки бухгалтерських даних). Природно, що у цих рівнях і проектувальники, й обличчя, які застосовують ІТ, раціоналізуючи управлінські бізнес-процеси, прагнуть отримати такі якісні поліпшення, як скорочення дублюючих функцій, збільшення оперативності розрахунків, збільшення можливостей оптимізації прийняття рішень та ін. Отже, їм мети би мало бути сформульовані інакше, ближчим до що розв'язуються ними завданням. Аби ці завдання не суперечили загальної глобальної мети,целеполагание має виконати згори до низу і орга-нічним чином інтегровано у процес проектуванняИТ-системи.

Якщо ця процедура "структуризації" не її вмонтовано у процес проектуванняИТ-системи, центр тяжкості процедури оцінки лягає на його наступний етап - "етап агрегації". Етап агрегації починається від нижнього рівня деталізації -ИТ-процедур, чиИТ-задач нижчого рівня. У цьому рівні необхідно максимально докладно виявити якісні поліпшення виконуваних бізнес-процесів.

>ИТ-задачи низького рівня життя таИТ-процедури значно більшестандартизируеми, ніж мети конкретну компанію. Типові "бізнес-процеси" і забезпечуючі їх виконання типові ">ИТ-процедури" спрямовані для досягнення, по крайнього заходу на якісному рівні, типових ефектів, письмо речей та систематизація яких можлива в універсальної "бібліотеці типових ефектів".

Поступова агрегація таких поліпшень,обобщаемих більш рівні побудованого дерева, дозволяє домогтися кількісного висловлювання на фінансово-економічних показниках локального значення - чинниках економічну ефективність впроваджу...


Предыдущая страница | Страница 2 из 3 | Следующая страница

Теми рефератів: