Реферати українською » Менеджмент » Розробка стратегії організації

Рекламний блок

Рекламний блок

Рекламний блок

Український реферат Розробка стратегії організації

 

ього організації вдаються до заходам стимулюванню збуту. Практика показує, більшість меблевих організацій воліє йти на витрати зі стимулювання збуту, ніж витрачати кошти рекламні заходи.

Організації з виробництву меблів постійно шукають шляхи та засоби підвищення ефективності своєї діяльності, вдаючись до методів стимулювання збуту і замінюючи один метод стимулювання в інший, щойно з'ясовується, що з них - останній - забезпечує досягнення кращих результатів. Обов'язково треба врахувати, що заходи із стимулювання збуту мають нести короткочасний характер, оскільки споживачі мусимо усвідомити одномоментну вигоду придбання товару.

Однією з шляхів ведення бізнесу, дуже популярний нині європейський і американському ринках, є розробка індивідуальних програмтрейд - маркетингу. Трейд - маркетинг — це діяльність всіх учасників торгівлі, спрямовану організацію просування товару від виробника до до споживачів найвигіднішою всім учасників товароруху чином. Усі інструментитрейд – маркетингу умовно поділяють на дві групи: матеріальні і нематеріальні.


3.2 Економічна ефективність заходів із оптимізації стратегії

 

Аналізуючи становище підприємства над ринком, слід керуватися тим, що це ринки безупинно змінюються. Тому зіставляти своє становище у ньому слід скидати з всім ринком, і його ємністю. Керівництву треба пильнувати за коливанням кон'юнктури ринку, на поведінка конкурентів, що досить легко і, то, можливо, навіть несподівано підприємствам може витіснити його з ринку. Тут слід сказати, що у ТОВ «Модерн» не налагоджено процедура маркетингових досліджень. За зміною над ринком стежить сам керівник, і тільки він приймають рішення про роботу що, безумовно, б'є по оперативності роботи організації з розробки і пропозиції нових послуг, виході налаштувалася на нові ринки.

Необхідність в нововведення виникає тоді, якщо їх вже вимагає ринок. Але керівництво підприємством

має саме завчасно визначати необхідність і доцільність. Саме цій сфері йому слід:

1. визначити нові види послуг, з допомогою яких підприємство матиме відповідну частку ринку;

2. визначити нові види послуг, які мають замінити вже існуючі, але застарілі послуги;

3. впровадити нововведення і зробити модернізацію в інших сферах діяльності підприємства.

Керівництво має визначити, що важливіше: збільшити свій частку ринку або підвищувати їхню продуктивність вкладеного капіталу. Якщо ж йдеться про рентабельності вкладеного капіталу, то встановити, де краще інвестувати нові засоби: в підвищення рентабельності чинного виробництва чи виробництво нових послуг.

На цей час фінансове становище підприємства цілком стабільно. Поточна діяльність підприємства дає змогу отримувати прибуток і окупати витрати необхідних ефективної діяльності підприємства.

Як першочергових заходів доцільно запропонувати організацію, розробку й проведення активній рекламній компанії, яка своєю метою матиме збільшення попиту послуги ТОВ «Модерн». Це можна реалізовувати вигляді наступних заходів.

>Табл. 10 Витрати для проведення заходів із стимулюванню

Дії Вартість Потрібна Витрати
Участь виставці

1 кв. м виставкової площі - 500

Розробка іміджу

товару - 1000

Дизайн -2000

20 кв. м

10000

1000

2000

Ролик по телебаченню 1 хв –7.200 2 ролика по 15 сек Тематична передача 3.600
Ролик на радіо 1 хв – 4.500 6 роликів по 20 сек 9.000
Реклама у журналі >Объяв 1/4стр-3500 4 оголошено. по 1/8 стор. 7000
Реклама з газети >Объяв 1/2 стор. -7000 2 оголошено по 1/2 стор. 14.000
Листівка 1 лист – 0,25 1000 аркушів 250
Web-сайт Створення сторінки ->3000(регистрация) + 1000 (дизайн) 1 Web сторінка 4.000
Разом: 47.850

Для успішного виходу ринок та раціональності РК треба створити групу з проведення РК. Участь виставці дає можливість продемонструвати своєї фірми. На стенд з підрозділи роботи з клієнтами виділяється кілька тисяч працівників. Від загальної рівня поінформованості, коректності і зовнішнього вигляду співробітників на стенді, дизайну і технічного рівня самого стенда залежить імідж фірми.

Реклама по телебаченню є найбільш ефективної. Ролик може бути максимально інформативний і пущений в “>прайм - тайм. Також група з зв'язків із пресою повинна домовитися про подачу інформації пропродаваемом товарі (прихована реклама, формування паблісіті). Реклама з газети (журналі) є одним із самих зручних, тому що як дати рекламне оголошення узвичаєного формату, а й дати у інтерв'ю статтю фірму.

Реклама в комп'ютерних мережах (Internet). Ця реклама є цілком нової влади і дуже ефективною у її невисоких вартостях проти інші види реклами. Усі провайдери (“постачальники” Internet) дають можливість організувати свою “сторінку” (Web сайт) в WWW (WorldWide Web) - глобальної гіпертекстової інформаційної системі.

Листівки повинні містити корисну інформацію з розцінками, контактними телефонами і переліком надання послуг. Листівки необхідно покласти на стенд (багато підприємств відправляють на виставки співробітників, збирають інформацію з стендів).

Реклама на радіо має дуже короткочасний характер, отже повідомлення можна давати лише дні виставки, і кілька днів до початку спілкування. Так само як і реклама по телебаченню ролик може бути інформативний. Слід звернути увагу до рейтинги радіостанцій серед ділових людей підвищення ефективності. Розробку рекламної кампанії слід доручити відділу проведення торгів.

Для застосування електронних засобів краще - звернутися в рекламні агентства. Дані рекламні агентства зможуть розмістити рекламу по телебаченню й радіо, невеличких компаній зможуть зняти передачу про товарі. Створення і дизайн сайту, зазвичай, доручається дизайнерській комп'ютерної фірмі. Стенди також бажано розробляти в дизайнерських фірмах. У журнали та газети краще звертатися безпосередньо до відділи реклами й публікацій.

Наприкінці потрібно зробити висновок у тому, що ефективна стимулювання збуту можливе лише за поєднанні проведення заходів як до внутрішньому середовищі фірми (мети, завдання, структура, технологія, люди) – із єдиною метою оптимізації цих складових, і стосовно до зовнішнього середовища – підвищення ефективності маркетингових комунікацій. Усі ці фактори, зрештою, сприятимуть підвищенню попиту продукцію ТОВ «Модерн».


Укладання

 

Отже, викладена інформація, і її аналіз дозволяє повною мірою уявити, що прийняв правильне обрана й успішно втілена у життя стратегія управління підприємством – запорука його плідного функціонування умовах ринкової економіки.

Природно, хороша стратегія разом з вдалим виконанням не гарантує, що компанії вдасться всю уникнути періодів спаду і нестійкості. Іноді потрібен ч...


Предыдущая страница | Страница 8 из 9 | Следующая страница

Теми рефератів: